Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm

Giảm 10% học phí khi đăng ký học 2 khóa
Giảm 20% học phí khi đăng ký học 2 người

Click vào hình để xem thông tin chi tiết khóa học

Xem Lịch Khai Giảng khoá pha chế: Click vào đây

Xem Lịch Khai Giảng khoá đồ ăn vặt và bánh: Click vào đây

Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm
Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm

.

Đăng ký học tại đây: https://goo.gl/LNnkyX

.

Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm

.

Khóa dạy học pha chế trà sữa ở đâu tại tphcm